Procesoid

Procesoid - Nejjednodušší procesní řízení na světě

Procesoid je webová aplikace
na správu opakujících se
činností a řízení procesů —
pro freelancery, týmy i celé firmy

Vyzkoušet zdarma

Vlastnosti jednoduché řízení
procesů

Pokud se vaše procesy větví do složitých procesních diagramů, nebo je chcete strojově automatizovat, není Procesoid nástroj pro vás. V drtivé většině případů je ale Procesoid alternativou k mnohem složitějším (a dražším) aplikacím.

Naše aplikace vám pomůže:

 • Začít hned procesovat to, co jste odkládali roky
 • Zrychlit a zlevnit firemní operativu a administrativu
 • Zlepšit stávající pracovní postupy
 • Delegovat práci a úkoly bez ztráty kontroly
 • Udržet vaše know-how stále aktuální
 • Nezapomenout na nic v rutinních činnostech
 • Neopakovat žádnou chybu dvakrát
 • Sloučit všechny procesy do soudržného celku
 • Nacházet rezervy i příčiny problémů
 • Zvýšit úspěšnost prodeje, klientské podpory aj.
 • Snáze dokumentovat odvedenou práci

Reference jednoduše spolehlivý

Procesoid je navržen tak, že zůstává přehledný a použitelný, ať už máte procesů deset nebo sto a pracuje na nich jádro týmu, nebo celá firma.

RWE

„Procesoid používám jak ve svém soukromém životě tak i při vedení týmu ve společnosti RWE Gas Storage. Díky Processoidu mám snadný přehled o procesech, které využíváme. Tvorba procesů, jejich udržování a sdílení je velmi jednoduché a intuitivní. Díky procesům zvládám udržet svou osobní produktivitu a produktivitu našeho týmu na velmi vysoké úrovni.“

Radek Osička, RWE Gas Storage CZ, s.r.o., rwe.cz

Rady na cestu

„Procesoid využíváme v naší cestovní kanceláři již třetím rokem. Díky Procesoidu máme již zmapovanou většinu procesů probíhajících v naší firmě. Výsledkem toho je zefektivnění naší práce a zjednodušení onboardingu nových zaměstnanců.“

Sabina Rodićová, projektová manažerka, radynacestu.cz

Besky

„Na úplném začátku jsem začala Procesoid používat jen na správu svých osobních procesů. Vyzkoušela jsem si tak, že si díky této webové aplikaci můžu vést své procesy velmi jednoduše a přehledně. V další fázi jsem přikoupila licence i pro členy našeho týmu. Postupně jsme do Procesoidu začali zavádět všechny procesy, které probíhají napříč naší beskydskou manufakturou na vlněné přikrývky a lůžkoviny. Je skvělé, že tak budeme mít vždy všechno systematicky na jednom místě a já mám jako majitel účtu osobní kontrolu nad všemi procesy v Besky.“

Ing. Zuzana Bílková, majitelka firmy, besky.cz a ceskeprikryvky.cz

Ilona Černochová

„V Procesoidu zpracováváme většinu našich klientských zakázek týkajících se kupních smluv na nemovitosti. Díky tomu může na případu pracovat více členů týmu, přičemž každý přesně ví, co má dělat a na nic se nezapomene. Procesoid nám tak pomáhá poskytovat lepší služby a mít spokojenější klienty.“

Ilona Černochová, realitní advokátka, ilonacernochova.cz a realitniadvokati.cz

Říčany u Brna

„Pro místní samosprávu je řízení procesů klíčové a chyby vedou často k zneplatnění důležitých rozhodnutí. Jak říkají naši auditoři: ‘Jdeme vás zkontrolovat, jestli jste vše správně zprocesovali.’ Procesoid nám tyto problémy vyřešil.“

Jan Studený, starosta obce Říčany u Brna, ricanyubrna.cz

Pond5

"Než jsme ve firmě zavedli Procesoid, procesy jsme řešili pomocí Google tabulek a integrací s dalšími aplikacemi. Postupem času jsme ale naráželi na problémy a bylo potřeba nastavit každý proces od začátku tak, aby byl co nejefektivnější a kolegům spíše pomáhal, než je obtěžoval. Po několika měsících používání Procesoidu jsme všechny procesy postupně vyladili k dokonalosti a i kolegové, kteří dříve dělali mrtvého brouka, nyní na jednotlivých projektech pracují bez komplikací. A když ne, jednoduše je spamujeme upomínkami :-)“

Tereza Suchanová, Senior People Team Coordinator, pond5.com

Qara

„U nás v QARA nám Procesoid pomáhá zajistit stejnou zkušenost klienta s našimi službami, bez ohledu na konkrétní osobu makléře. Například náš nejdelší proces, který se týká prodeje nemovitosti, obsahuje téměř 300 bodů. Takový počet úkonů není možné udržet v hlavě. Díky Procesoidu však naši makléři na žádný z těchto bodů nezapomenou a naši klienti tak vždy dostanou stejnou, prvotřídní službu.“

Jan Novotný, realitní poradce a jednatel, qara.cz

Na volné noze

15 páteřních týmových procesů se stovkami průběhů ročně (Robert Vlach)

Pavel Minář

stovky implementací a školení Google Workspace (Pavel Minář)

Ukázky jednoduché používání

Největší předností Procesoidu je absolutní jednoduchost návrhu a správy jednotlivých procesů, ale i celkový přehled.

Snadné je také ovládání celé aplikace, které vychází z nejlepších praktik řízení procesů.

 • Palubovka s přehledem procesů a rozdělané práce
 • Chytré checklisty místo nepřehledných diagramů
 • Zadávání údajů a poznámek přímo do checklistu
 • Souběžná úprava více průběhů jednoho procesu
 • Každý proces má svého vlastníka
 • Za každou práci je někdo zodpovědný
 • K práci lze přizvat spolupracovníky a ke správě manažery
 • Návrh či údržbu procesů zvládne i laik
 • Důležité kroky či úkoly připomene email
 • Přehledné používání na mobilu či v tabletu
 • Centrální správa uživatelů a oprávnění

Procesoid není aplikace dělaná na efekt. Obsahuje jen to nejnutnější, co potřebujete k dokonalému přehledu a práci. Prohlédněte si pár základních obrazovek:

Ceník jednoduchá cena

Cena je stejně jednoduchá jako celá aplikace.

Počet procesů a jejich instancí je neomezený a platíte zálohově jednou ročně dle zvoleného počtu uživatelů — všechno přehledně na jedné faktuře.

Kapacitu uživatelů si můžete kdykoli navýšit. A nekupujete appku v pytli, protože první měsíc na zkoušku máte vždy zdarma.

1 až 5 uživatelů
1 990 Kč ročně + DPH
6 až 20 uživatelů
9 990 Kč ročně + DPH
21 až 100 uživatelů
49 000 Kč ročně + DPH
nad 100 uživatelů
rádi vám pošleme nabídku

Vyzkoušet jednoduché vyzkoušení zdarma

Vyzkoušejte první měsíc zdarma:

 
 • Procesoid je webová aplikace na procesní řízení, určená ke správě pracovních postupů (procesů) a evidenci jejich průběhů (instancí) vlastníkem procesů či přizvanými uživateli.
 • Provozovatelem a vlastníkem aplikace i souvisejících ochranných známek je společnost Ben Loop s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Praha, 100 00.
 • Licenční poplatek za používání Procesiodu platí pouze vlastník procesů, nikoli uživatelé, kteří se na těchto procesech podílejí. Každý uživatel je svrchovaným správcem svého účtu.
 • Rozhodující pro určení správcovského práva k účtu je subjekt plátce (na koho jsou faktury), v případě bezplatného účtu e-mailová adresa (kdo z ní komunikuje, je oprávněn).
 • Licenční poplatek pokrývá evidenci vlastních procesů, zákaznickou podporu i nominální počet uživatelů, kterým lze povolit (a také kdykoli odebrat) přístup k procesům vlastníka.
 • Berete na vědomí, že vaši manažeři, kterým povolíte přístup, mohou sami povolovat přístup dalším uživatelům. O uživatelích s přístupem máte nicméně přehled díky Správě uživatelů.
 • Jeden uživatelský účet nemůže používat souběžně vícero osob. Každý účet náleží buď konkretní fyzické osobě, nebo organizační entitě a nelze jej sdílet mezi více osobami.
 • Poskytovatel, autoři ani správci Procesoidu nemají přístup k vašim procesům, instancím a datům, které do nich ukládáte, s výjimkou případů, kdy jim tento přístup sami přes webové rozhraní udělíte, například za účelem poskytnutí zákaznické podpory a řešení problémů.
 • Data uložená v Procesoidu jsou majetkem vlastníka příslušných procesů, který si je může kdykoli ve strojově čitelné podobě (XML) vyexportovat a stáhnout.
 • Berete na vědomí, že provozovatel aplikace neručí za chyby, ztrátu dat ani škody přímo či nepřímo způsobené použitím Procesoidu v žádném myslitelném ohledu.
 • Plátce licenčních poplatků může nicméně chyby, nedostupnost nebo kritické nedostatky aplikace reklamovat a domáhat se vrácení poměrné části licenčního poplatku.
 • Autoři Procesiodu kladou důraz na bezpečnost aplikace a ochranu vašich dat. Procesoid běží v evropských datacentrech renomované společnosti DigitalOcean, LLC, která se hlásí k přísným zásadám EU-U.S. Privacy Shield omezujícím přístup k vašim datům.
 • Provozovatel aplikace nenese odpovědnost za porušování práv duševního vlastnictví a práva na ochranu osobních údajů či soukromí způsobené vaším užíváním Procesoidu.
 • Procesoid je registrován jako ochranná známka a jako aplikace je autorským dílem chráněným zákonem. Vytváření kopií či napodobenin značky či aplikace není dovoleno.
 • Provozovatel je oprávněn data ze serveru kdykoli bez náhrady a varování odstranit při porušení těchto podmínek, nebo nebyl-li licenční poplatek za další období uhrazen včas.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli s okamžitou platností zablokovat uživatele, kteří aplikaci používají v rozporu s těmito podmínkami, platnými zákony nebo dobrými mravy.
 • Licenční poplatek nezahrnuje školení ani procesní poradenství. Tyto služby jsou poskytovány zvlášť provozovatelem nebo smluvními partnery.
 • Berete na vědomí, že vyplněním objednávky svěřujete provozovateli své autentické a přesné osobní údaje (jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a číslo bankovního účtu), které bude zpracovávat výhradně za účelem administrace objednávky a poskytování služby v podobě zpřístupnění Procesoidu po dobu předplacené licence a období 12 měsíců následujících po ukončení placeného užívání. E-mailem budete dostávat pouze notifikace a důležité zprávy související s využíváním aplikace.
 • Pokud budete mít pocit, že provozovatel disponuje nesprávnými údaji o vás, můžete je kdykoliv změnit po přihlášení ve svém profilu, nebo i požádat o trvalé zrušení uživatelského účtu tamtéž. S jakýmikoliv dalšími nejasnostmi týkajícími se vašich osobních údajů se můžete obrátit na e-mail zákaznické podpory hello@procesoid.com.
 • První měsíc můžete Procesoid používat nezávazně na zkoušku zdarma. Objednáváte-li Procesoid pro svou osobní potřebu mimo podnikání (jste spotřebitelem), vaše právo odstoupit od smlouvy trvá po celé toto zkušební období, které bezprostředně předchází placenému užití aplikace.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Na změny vás upozorní e-mailem a/nebo prostřednictvím upozornění při opětovném přihlášení do aplikace. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte do 30 dní právo placené užívání aplikace vypovědět bez výpovědní doby na e-mail hello@procesoid.com a žádat vrácení poměrné části platby.
 • Případné spory vzniklé v souvislosti s užíváním Procesoidu se řídí českým právem a pro jejich řešení jsou příslušné české soudy.
 • Verze podmínek 2.2 ze dne 30. 6. 2020.

Tutoriály jednoduché učení

Základní i pokročilé použití Procesoidu si můžete také prohlédnout na těchto videích:

 • Procesy, všude kam se podíváš
 • Palubovka Palubovka
 • Proces a instance Proces a instance
 • Uživatelské role Uživatelské role
 • Upozornění Upozornění
 • Propojení s kalendářem Propojení s kalendářem
 • Přidání více kroků procesu najednou Přidání více kroků procesu najednou
Zobrazit další videa

O NÁS jednoduše
o nás

Procesoid je společným dílem tří profesionálů:

Daniel Dimitrov - webový vývojář

Daniel Dimitrov webový vývojář

naprogramoval celý Procesoid od základů

Pavel Minář - prodej a péče o klienty

Pavel Minář prodej a péče o klienty

IT konzultant a manažer s 30letou praxí v oblasti vývoje a poskytování software

Robert Vlach - podnikatelský poradce

Robert Vlach podnikatelský poradce

tvůrce procesní metodiky a informační architektury v Procesoidu


O Procesoidu jinde

Kontakt jednoduchá komunikace

Máte-li dotaz, napište nám na

hello@procesoid.com

Ben Loop s.r.o.
Kubánské náměstí 11
Praha
100 00
Česká republika

IČ — 05989329
DIČ — CZ05989329